Werdegang / Ausbildung: 
Meisterschülerin an der kh berlin